Poistenie nákladov na zásah HZS

Union poisťovňa

Všetci klienti našej kancelárie majú poistenie nákladov na zásah HZS počas túry s horským vodcom zahrnuté v cene.

História

Vodcovská služba vo Vysokých Tatrách sa rozvíjala v tom istom období ako aj v ostatných horských oblastiach západnej Európy. Napríklad Spolok horských vodcov vo Vysokých Tatrách bol založený v r. 1874, pre porovnanie s alpskými krajinami napríklad v kolíske alpinizmu, v Chamonix pod Mont Blancom, boli dané základy Spoločnosti horských vodcov v r.1823. V ostatných častiach Álp sa začali formovať vodcovské spolky okolo r.1870. 


Tak isto ako v Alpách, aj vo Vysokých Tatrách boli počiatky horolezectva späté so službami horských vodcov. Ešte pred druhou svetovou vojnou boli medzi najaktívnejšími tatranskými horolezcami - horskí vodcovia. 


V súčasnosti tu pôsobí náš Spolok horských vodcov vo Vysokých Tatrách, ktorý si ctí tradíciu svojich predchodcov, ale ponúka už svoje služby v modernom duchu pod záštitou Národnej asociácie horských vodcov Slovenskej republiky, ktorá zastupuje slovenských vodcov v medzinárodnej organizácii UIAGM – IVBV a od r.1996 je jej členom. V súčasnosti zastrešuje Spolok horských vodcov 23 členov.