Volia veža

Volia veža sa nachádza v Mengusovskej doline.  Výstup začína z Chaty pri Popradskom plese Mengusovskou dolinou okolo Žabích plies pod južnú stenu. Na výber je viacero nádherných horolezeckých ciest v pevnej skale: - Štáflovka - V. stupeň, - Stanislawskeho cesta - V. stupeň, - J rebro - III. stupeň.

Žabí kôň

Žabí kôň patrí k legendárnym horolezeckým túram vo Vysokých Tatrách. Žabí kôň sa nachádza v Kotline Žabích plies. Prístup k hrane Žabieho koňa vedie zlanením do Žabieho sedla. Lezenie v III. stupni horolezeckej obtiažnosti s nádhernými výhľadmi na Morskie Oko, Poľské Tatry a Mengusovskú dolinu.w

Hrebeň Ošarpancov

Do hrebeňa Ošarpancov patrí Malý Ošarpanec, Prostredný Ošarpanec a Veľký Ošarpanec. Trasa vedie od popradského plesa Zlomiskovou dolinou až do Kotliny pod Dračím sedlom. Tu sa naväzuje na lano a lezie sa komínom Komarnických na vrchol Malého Ošarpanca a ďalej JV hrebeňom cez Prostredný a Veľký Ošarpanec a popod stenu späť.